2014-12-03

bewust ouderschap

Tijdens de zwangerschap denken de meeste stellen niet uitgebreid aan het naderende ouderschap. De zwangerschap zelf is immers een bijzondere tijd, die de meeste stellen vaak hoopvol stemt. Toch is het goed om soms eens samen te bespreken wat je ideeën zijn betreffende het ouderschap. En dan niet alleen de praktische overwegingen, zoals hoe gaan we werk en opvoeding verdelen en welke keuzes maken we qua kinderopvang? Maar zaken als: wat verwachten we van het ouderschap zelf? Welke normen en waarden vinden we belangrijk? Wat willen we ons kind meegeven? Hoe willen we samen het ouderschap vorm geven?

Uiteraard weet je niet hoe je zult reageren op je baby, maar niemand weet ook hoe de bevalling zal verlopen en toch zijn er honderden verschillende cursussen en trainingen in te volgen. Blijkbaar heerst er het idee dat als je de bevalling eenmaal overleeft hebt, dat ”de rest’  vanzelf wel goed komt. Maar die rest is juist het begin. De bevalling is de aankondiging van een nieuw leven. De geboorte is de verwelkoming bij de kersverse pappa en mamma. En samen met jullie baby wordt ook de onmetelijke verantwoordelijkheid geboren om dit kleine weerloze mensje tot een liefdevolle, zelfverzekerde volwassene op te laten groeien.

Het verwelkomen van een nieuw leven vereist een nieuwe, andere leefstijl. In hoeverre je leven direct helemaal op zijn kop staat is afhankelijk van veel factoren. Uiteraard heb je er zelf ook wat invloed op, maar voornamelijk het karakter en de gezondheid van je kind spelen een grote rol. Vergeet daarbij ook niet dat je als partners een extra ’rol’ vervult die impact heeft op hoe je met elkaar omgaat. Dit zal op zijn minst wennen zijn, maar waarschijnlijk vaak genoeg spanningen geven in jullie relatie. Elkaar steunen, ruimte geven en deelgenoot maken van elkaars gevoelens en gedachten is hierbij essentieel.

In sommige gevallen is het zeker geen overbodige luxe om hulp van buitenaf te vragen. Zowel in praktische zin (oppas zodat je even met zn tweeën een weekend, een dagje of zelfs maar een paar uurtjes samen kunt zijn) als in therapeutische zin. In zgn. partnergesprekken kun je onder begeleiding met elkaar in gesprek gaan over tal van onderwerpen. Doel van alle hulp (professioneel of niet) is om jullie weer bij elkaar te brengen en op 1 lijn te krijgen. Want je opvoedingsstijl bepaal je samen.

Uiteraard ontwikkelt je opvoedingsstijl met je baby mee en worden je normen en waarden met de jaren steeds duidelijker. Maar al in de zwangerschap starten met praten met elkaar, helpt om de dialoog gaande te houden. Hoe meer je samen in gesprek gaat over het ouderschap, je verwachtingen en verlangens, hoe meer je weet waar je met elkaar aan toe bent en dat geeft weer meer ontspanning en vertrouwen. Niet geheel onbelangrijk: jullie kindje zal sterk reageren op de (ont)spanning die er tussen jullie heerst. Dus kies voor bewust ouderschap; doe het voor jezelf, voor jullie relatie en ook voor jullie opgroeiende kindje.