algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod van de biodynamische praktijk- Haarlem en Velsen. Onder praktijkhouder wordt verstaan Sandra Camoeiras. Onder cursist wordt verstaan de (aanstaande) mamma en/of (aanstaande) pappa en bij babymassage de ouder die de cursus volgt. Onder client wordt verstaan degene die zich via het contactformulier, mail of telefoon aanmeldt bij de praktijk voor individuele sessies

Artikel 2 Aanmelding

Aanmelding voor een groepsles of groepscursus geschiedt op de site door middel van het contactformulier. Met het versturen van het contactformulier bevestigt de cursist deelname aan de cursus of groepsles. Alleen bij voldoende aanmeldingen wordt er een cursus geboden. Derhalve geeft inschrijving geen garantie op het volgen van de cursus. De cursist wordt na inschrijving op de hoogte gebracht van de wijze van betaling.

Een intakegesprek (individuele therapie) kan zowel via het contactformulier als per telefoon aangevraagd worden. In overleg met de praktijkhouder wordt een eerste afspraak ingepland 

Artikel 3 Betaling

Het cursusgeld voor een groepscursus dient uiterlijk een dag voor aanvang van de cursus door de praktijkhouder te zijn ontvangen. De cursist wordt ingepland op de aangegeven cursusdata. De individuele sessies worden telkens direct na afloop betaald. De groepslessen worden aan het begin van de les gepast betaald of middels een vooraf aangeschafte 5-lessenkaart.

De prijzen van de verschillende sessies, lessen en cursussen staan vermeld bij tarieven en locaties (via HOME). 

Artikel 4 Annulering door de cursist/cliënt

Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip.

Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde cursusgeld volledig geretourneerd. Bij annulering binnen twee weken voor start is het 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering in de laatste week is het volledige cursusbedrag verschuldigd.  Bij tussentijds onderbreken van de cursus wordt geen cursusgeld geretourneerd.

Uiteraard zal de biodynamische praktijk en de praktijkhouder rekening houden met de aard van de omstandigheden voor annulering. In afwijking op bovenstaande kan de praktijkhouder beslissen om het cursusgeld gedeeltelijk te retourneren, ongeacht tijdstip van annulering.

Afzegging van individuele sessies of individuele cursussen moeten minimaal 24 uur van tevoren per mail (!) geschieden, anders is het volledige bedrag van de sessie of cursus verschuldigd.

Artikel 5 Annulering door de biodynamische praktijk

De biodynamische praktijk behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht. De praktijkhouder streeft ernaar dit twee weken van tevoren aan de cursisten te melden.

Artikel 6 Privacy

Zie hiertoe de documenten "Privacy" en "Register Verwerkingsactiviteiten".

Een cursist wordt verzocht de door andere cursisten verstrekte informatie vertrouwelijk te behandelen. 

De praktijkhouder mag foto’s die eventueel gemaakt worden tijdens de groepsbijeenkomsten plaatsen op de website www.debiodynamischepraktijk.nl en op de facebookpagina. Hiervoor wordt ter plekke mondeling toestemming aan de cursisten gevraagd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

De cursist/cliënt dient zelf in te schatten of deelname aan een cursus of groepsles mogelijk is, eventueel in overleg met de behandelend arts, verloskundige of overige behandelaar. De biodynamische praktijk en de praktijkhouder zijn niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. Deelname is voor eigen risico.

Terug naar Home